• 11 «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • » 01
Diary
【設計專業實習】產學合作初體驗
2014-08-25-Mon 引用 : 0  留言 : 0
今年夏天我們與 輔仁大學 應用美術系進行了【設計專業實習】的產學合作,
透過與實習學生的傳授交流與互動,
期許後進能夠在這期間有所收穫之外,
團隊也藉此得到更多思考的機會與進步的可能,
著實受到了「教學相長」的效益。為期8周的實習期間飛快,
感謝實習學生-意紋﹝右2﹞的心力付出,
願妳在敝司的實習經驗能化為成長的養分,
學業順利 !!!


page top只對管理員顯示
 

引用
引用 URL
Copyright © 2023 吉畝室內裝修有限公司. all rights reserved.