• 11 «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • » 01
Chang-house/松山區
松山區 張宅*木作工程ing
2014-06-26-Thu 引用 : 0  留言 : 0
整個六月天,
木屑在悶熱的空氣中紛飛,
夾雜著釘槍、鋸檯作動的聲響起落交錯;
空間輪廓於焉成形。
page top只對管理員顯示
 

引用
引用 URL
Copyright © 2023 吉畝室內裝修有限公司. all rights reserved.